Перебуваючи на сторінках сайту ви приймаєте угоду користувача
ua ru

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСОМ

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів ресурсу https://wifey.com.ua  та https://wifey.ru  (далі – «Ресурс»).

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів та сервісів Ресурсу регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Ресурсів вважається ,що Користувач приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Ресурсів має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Ресурсів, припинити використання матеріалів та сервісів Ресурсу.

2. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення Українського законодавства чи законодавства Російської Федерації або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Ресурсу.

2.2. Використання матеріалів Ресурсів без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Ресурсу необхідне укладення ліцензійних договорів від правовласників.

2.3. При цитуванні матеріалів Ресурсу, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Ресурс обов’язкові.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Ресурсі не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України, Російської Федерації, міжнародного права і загальноприйнятих норм моралі і моральності. Користувач зобов’язується не порушувати Українське та Російське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів (посилання на які можуть міститися на сайті).

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Ресурсів не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем, у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Ресурсів, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами , доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Ресурсі інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Ресурсів або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Ресурсів не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань, у зв’язку з такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Всі можливі спори, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України або Російської Федерації.

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Ресурсів агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Ресурсів в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Ресурсів права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів та захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Ресурсів.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.